AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 32/2012

Raport bieżący 32/2012

Zakończenie subskrypcji akcji serii C oraz dokonanie przydziału akcji

Raport bieżący 31/2012

Raport bieżący 31/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 30/2012

Raport bieżący 30/2012

Nabycie Akcji ProxyAd.pl S.A.

Raport bieżący 29/2012

Raport bieżący 29/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowców.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 27/2012

Raport bieżący 27/2012

Rozwiązanie umowy inwestycyjnej zawartej z XTO Capital Ltd

Raport bieżący 28/2012

Raport bieżący 28/2012

Przeprowadzenie emisji akcji serii C oraz ustalenia zasad emisji.

Raport okresowy roczny 26/2012

Raport okresowy roczny 26/2012

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2011

Raport bieżący 24/2012

Raport bieżący 24/2012

Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16 lipca 2012 r.

Raport bieżący 25/2012

Raport bieżący 25/2012

Korekta raportu nr 24/2012 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie odwołania walnego zgromadzeni Emitenta oraz zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia emitenta

Raport bieżący 22/2012

Raport bieżący 22/2012

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.