AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 23/2012

Raport bieżący 23/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 20/2012

Raport bieżący 20/2012

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych w zakresie publikacji raportu okresowego za 2011 r.

Raport bieżący 21/2012

Raport bieżący 21/2012

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych

Raport bieżący 19/2012

Raport bieżący 19/2012

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FACHOWCY.PL VENTURES S.A. na dzień 2 lipca 2012 r.

Raport bieżący 17/2012

Raport bieżący 17/2012

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 18/2012

Raport bieżący 18/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport kwartalny 16/2012

Raport kwartalny 16/2012

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Raport bieżący 15/2012

Raport bieżący 15/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 22 maja 2012 roku

Raport bieżący 14/2012

Raport bieżący 14/2012

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 13/2012

Raport bieżący 13/2012

Podpisanie umowy inwestycyjnej