AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 12/2012

Raport bieżący 12/2012

Wyznaczenie ostatniego i pierwszego dnia notowania

Raport bieżący 11/2012

Raport bieżący 11/2012

Rejestracja akcji serii B w KDPW

Raport bieżący 10/2012

Raport bieżący 10/2012

Informacja o planach głównego akcjonariusza Emitenta

Raport bieżący 9/2012

Raport bieżący 9/2012

Zmiana danych Emitenta

Raport bieżący 8/2012

Raport bieżący 8/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 

Raport bieżący 6/2012

Raport bieżący 6/2012

Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący 7/2012

Raport bieżący 7/2012

Podpisanie listu intencyjnego

Raport kwartalny 5/2012

Raport kwartalny 5/2012

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Raport bieżący 4/2012

Raport bieżący 4/2012

Korekta raportu 1/2012 z dnia 13.01.2012 roku - Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 3/2012

Raport bieżący 3/2012

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii B