AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 17/2012

Raport bieżący 17/2012

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 18/2012

Raport bieżący 18/2012

Zmiany w Radzie Nadzorczej Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport kwartalny 16/2012

Raport kwartalny 16/2012

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku

Raport bieżący 15/2012

Raport bieżący 15/2012

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fachowcy.pl Ventures S.A. na dzień 22 maja 2012 roku

Raport bieżący 14/2012

Raport bieżący 14/2012

Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 13/2012

Raport bieżący 13/2012

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Raport bieżący 12/2012

Raport bieżący 12/2012

Wyznaczenie ostatniego i pierwszego dnia notowania

Raport bieżący 11/2012

Raport bieżący 11/2012

Rejestracja akcji serii B w KDPW

Raport bieżący 10/2012

Raport bieżący 10/2012

Informacja o planach głównego akcjonariusza Emitenta

Raport bieżący 9/2012

Raport bieżący 9/2012

Zmiana danych Emitenta