AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 8/2012

Raport bieżący 8/2012

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

 

Raport bieżący 6/2012

Raport bieżący 6/2012

Podpisanie listu intencyjnego

Raport bieżący 7/2012

Raport bieżący 7/2012

Podpisanie listu intencyjnego

Raport kwartalny 5/2012

Raport kwartalny 5/2012

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku

Raport bieżący 4/2012

Raport bieżący 4/2012

Korekta raportu 1/2012 z dnia 13.01.2012 roku - Oświadczenie w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 3/2012

Raport bieżący 3/2012

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania praw do akcji serii B

Raport bieżący 2/2012

Raport bieżący 2/2012

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący 1/2012

Raport bieżący 1/2012

Oświadczenie Fachowcy.pl Ventures S.A. w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego

Raport bieżący 3/2011

Raport bieżący 3/2011

Zmiany w składzie Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący 4/2011

Raport bieżący 4/2011

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2011