AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący 2/2011

Raport bieżący 2/2011

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B