AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 34/2018

Raport bieżący ESPI 34/2018

Informacja dotycząca odsetek z tytułu obligacji.

Raport bieżący ESPI 33/2018

Raport bieżący ESPI 33/2018

KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2018 W ZAKRESIE PODSTAWY PRAWNEJ PUBLIKACJI RAPORTU.

Raport bieżący ESPI 32/2018

Raport bieżący ESPI 32/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 31/2018

Raport bieżący ESPI 31/2018

Zmiana adresu siedziby Spółki.

Raport bieżący ESPI 30/2018

Raport bieżący ESPI 30/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 29/2018

Raport bieżący ESPI 29/2018

Informacja dotycząca złożenia w sądzie spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych.

Raport bieżący EBI 20/2018

Raport bieżący EBI 20/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący ESPI 28/2018

Raport bieżący ESPI 28/2018

Złożenie przez zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie jej upadłości.

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny nr 19/2018

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 27/2018

Raport bieżący ESPI 27/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.