AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 17/2018

Raport bieżący EBI 17/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 15 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. – korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 21/2018

Raport bieżący ESPI 21/2018

Sprostowanie oczywistej omyłki w Raporcie bieżącym nr 18 /2018 z dnia 1 czerwca 2018r. - korekta projektu uchwały nr 7.

Raport bieżący ESPI 19/2018

Raport bieżący ESPI 19/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 18/2018

Raport bieżący ESPI 18/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 15/2018

Raport bieżący EBI 15/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport roczny 14/2018

Raport roczny 14/2018

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.

Raport roczny 13/2018

Raport roczny 13/2018

Raport roczny jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.

Raport bieżący EBI 12/2018

Raport bieżący EBI 12/2018

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego.

Raport bieżący ESPI 17/2018

Raport bieżący ESPI 17/2018

Zawieszenie egzekucji komorniczej z urzędu.

Raport Kwartalny nr 11/2018

Raport Kwartalny nr 11/2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.