AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 15/2018

Raport bieżący EBI 15/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport roczny 14/2018

Raport roczny 14/2018

Raport roczny skonsolidowany Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2017.

Raport roczny 13/2018

Raport roczny 13/2018

Raport roczny jednostkowy Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji za rok obrotowy 2017.

Raport bieżący EBI 12/2018

Raport bieżący EBI 12/2018

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego.

Raport bieżący ESPI 17/2018

Raport bieżący ESPI 17/2018

Zawieszenie egzekucji komorniczej z urzędu.

Raport Kwartalny nr 11/2018

Raport Kwartalny nr 11/2018

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 16/2018

Raport bieżący ESPI 16/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący EBI 10/2018

Raport bieżący EBI 10/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 kwietnia 2018r.

Raport bieżący ESPI 15/2018

Raport bieżący ESPI 15/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2018 r.

Raport bieżący EBI 9/2018

Raport bieżący EBI 9/2018

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.