AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI 6/2018

Raport bieżący EBI 6/2018

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 7/2018

Raport bieżący EBI 7/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący ESPI 9/2018

Raport bieżący ESPI 9/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący ESPI 8/2018

Raport bieżący ESPI 8/2018

Informacja o nieodbyciu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 5/2018

Raport bieżący EBI 5/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący ESPI 7/2018

Raport bieżący ESPI 7/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Raport bieżący EBI 4/2018

Raport bieżący EBI 4/2018

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Raport bieżący ESPI 6/2018

Raport bieżący ESPI 6/2018

Otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Raport bieżący ESPI 5/2018

Raport bieżący ESPI 5/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 4/2018

Raport bieżący ESPI 4/2018

Wstrzymanie rozpoznania wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.