AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport Kwartalny nr 3/2018

Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.

Raport bieżący 3/2018

Raport bieżący 3/2018

Wszczęcie egzekucji komorniczej.

Raport bieżący ESPI 2/2018

Raport bieżący ESPI 2/2018

Wypłata odsetek od obligacji serii A.

Raport Bieżący EBI 2/2018

Raport Bieżący EBI 2/2018

Korekta raportu EBI 1/2018 Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2018 roku.

Raport bieżący EBI 1/2018

Raport bieżący EBI 1/2018

Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2018 roku.

Raport bieżący ESPI 1/2018

Raport bieżący ESPI 1/2018

Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Raport bieżący ESPI 64/2017

Raport bieżący ESPI 64/2017

Złożenie wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego.

Raport bieżący ESPI 63/2017

Raport bieżący ESPI 63/2017

Informacja o przeprowadzonej restrukturyzacji kosztowej spółki Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 62/2017

Raport bieżący ESPI 62/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 31/2017

Raport bieżący ESPI 31/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej