Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2019 roku.

Zarząd Emitenta przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku - 14 sierpnia 2019 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 r.
  • Jednostkowy raport roczny za 2018 rok oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za 2018 rok – 31 maja 2019 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".