Wszczęcie egzekucji komorniczej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym w późnych godzinach popołudniowych powziął informację o wszczęciu przez Komornika Sądowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dwóch postępowań egzekucyjnych na rzecz działającego w imieniu Obligatariuszy Administratora Zabezpieczenia Obligacji wyemitowanych przez Spółkę tj. Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Warszawie. Komornik dokonał zajęcia aktywów Emitenta, tj. rachunków bankowych oraz wierzytelności przysługujących Emitentowi od Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga. 

Spółka informuje, że łączna należność główna będąca przedmiotem w/w egzekucji komorniczych wynosi 697.395,89 zł.

Zarząd podejmuje intensywne działania mające na celu jak najszybsze zadośćuczynienie zobowiązaniom Obligatariuszy.