Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 grudnia 2017 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 3.123. W listopadzie 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 29. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 grudnia 2016 r. liczba klientów wynosiła 1.979, a w listopadzie 2016 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 173. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła w okresie rocznym o 58%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych

w listopadzie 2017 r. wyniosła 104.720 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 grudnia 2017 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 791.

Komentarz prezesa zarządu p. Piotra Surmackiego:

Prowadząc restrukturyzację przygotowywaliśmy się na mniejszą sprzedaż w miesiącach listopad - grudzień ponieważ zmieniamy aktualne podejście do sprzedaży. Większość sprzedaży chcemy od stycznia realizować za pomocą agentów na umowach prowizyjnych. W podstawowym zespole sprzedaży bezpośredniej zostaną tylko osoby, które są w stanie pozyskiwać średnio nie mniej niż 8 umów miesięcznie.

Prowadzimy aktualnie rekrutację agentów sprzedaży, a także osób do współpracy w zakresie telefonicznego umawiania spotkań. Chcemy rozliczać się z takimi osobami jedynie za efekty ich pracy nie ponosząc żadnych kosztów stałych. Zmiany te chcemy także połączyć z większą dbałością o jakość zarówno w procesie sprzedaży jak i produkcji co mamy nadzieję, że pozwoli na budowanie bardziej stabilnej bazy klientów i zmniejszenie churn (wskaźnik odejść po 12 miesiącach).