Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2018 roku.

Zarząd Emitenta przedstawia harmonogram publikowania raportów okresowych w 2018 roku:

1. Raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 r. 
2. Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 11 maja 2018 r. 
3. Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku - 10 sierpnia 2018 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 9 listopada 2018 r.

Jednostkowy raport roczny za 2017 rok oraz skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej za 2017 rok – 31 maja 2018 r. 

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany powyższych dat będą przekazywane w formie oddzielnego raportu bieżącego nie później niż 2 dni przed planowanym terminem publikacji raportu okresowego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".