Opóźnienie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, iż planowana na dzień 29 listopada 2019 roku publikacja raportu okresowego Spółki za III kwartał 2019 roku ulegnie opóźnieniu.

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego spowodowane jest dzisiejszą awarią systemów informatycznych w Spółce.

Zarząd Spółki dołoży starań, aby przedmiotowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku został przez Spółkę opublikowany w dniu 4 grudnia 2019 roku.