Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, 29 sierpnia 2018 r. Spółka otrzymała od Pana Rafała Irzyńskiego oświadczenie w sprawie rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jednocześnie Członka Rady Nadzorczej w Spółce.

Spółka niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.