Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 lutego 2018 r. Spółka otrzymała od Pana Rafała Wojciechowskiego oświadczenie w sprawie  rezygnacji z pełnienia przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce.

Spółka niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.