Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w związku z brzmieniem art. 408 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień dzisiejszy, to jest 28 marca 2018 roku, nie odbyło się z uwagi na udział w nim akcjonariuszy Spółki reprezentujących mniej niż 25 procent jej kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki planuje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w najbliższym możliwym terminie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.