Opóźnienie publikacji raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, iż planowana na dzień 14 sierpnia 2019 roku publikacja raportu okresowego Spółki za II kwartał 2019 roku ulegnie opóźnieniu.

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego związane jest z opóźnieniem przekazania do Spółki danych finansowych przez spółki zależne.

Zarząd Spółki dołoży starań, aby przedmiotowy raport okresowy za II kwartał 2019 roku został przez Spółkę opublikowany w dniu 23 sierpnia 2019 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO