Załącznik do Raportu bieżącego nr 7/2018 w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. W RESTRUKTURYZACJI z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia o zwołaniu na dzień 26 kwietnia 2018r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Ogłoszenie