Opóźnienie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. ("Spółka") informuje, iż planowana na dzień 14 listopada 2019 roku publikacja raportu okresowego Spółki za III kwartał 2019 roku ulegnie opóźnieniu.

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego związane jest z opóźnieniem przekazania do Spółki danych finansowych przez spółki zależne.

Zarząd Spółki dołoży starań, aby przedmiotowy raport okresowy za III kwartał 2019 roku został przez Spółkę opublikowany w dniu 29 listopada 2019 roku.