Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 stycznia 2020 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako "Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej także jako "NWZ"), odbytym w dniu 2 stycznia 2020 roku, w obecności notariusz - Marty Józefiny Pruszczyńskiej prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie:

1) Mezzo Capital Sp. z o.o.- liczba głosów na NWZ - 4.933.333, udział w głosach na NWZ - ok. 12,70 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 3,50 proc.;

2) NextField Investments Limited - liczba głosów na NWZ - 23.030.335, udział w głosach na NWZ - ok. 59,27 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 16,33 proc.;

3) Patryk Kozłowski- liczba głosów na NWZ - 2.346.067, udział w głosach na NWZ - ok. 6,04 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 1,66 proc.;

4) Rafał Bator - liczba głosów na NWZ - 2.381.400, udział w głosach na NWZ - ok. 6,13 proc., udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 1,69 proc.

Zgodnie z listą obecności na NWZ reprezentowani byli akcjonariusze posiadający 38.854.810 akcji/głosów.