Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 kwietnia 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.793. W marcu 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 9. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 kwietnia 2017 r. liczba klientów wynosiła 2.549, a w marcu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 193. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła 
w okresie rocznym o 10%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w marcu 2018 r. wyniosła 26.419 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 kwietnia 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 861.