Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze - korekta raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 6 września 2017r.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji  ("Emitent") informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. w godzinach popołudniowych wpłynęła do niego korekta powiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o transakcjach na akcjach Emitenta wykonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze Emitenta. 

Korekta dotyczy sprostowania błędnych informacji w zakresie ilości zbytych akcji oraz daty transakcji, podanych w pierwotnym powiadomieniu o transakcjach przeprowadzonych w dniu 4 września 2017r., o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 40/2017 z dnia 6 września 2017r.

Emitent w załączeniu przekazuje formularze powiadomienia o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez Dorotę Surmacką - osobę blisko związaną z Prezesem Zarządu Emitenta.

Powiadomienie