Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.04.2018 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji  („Spółka”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2018 roku, w obecności notariusza – Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka NextField Investments Limited.  Procentowy udział liczby głosów tego akcjonariusza na Zgromadzeniu wyniósł ok. 59 proc., a jego udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 16 proc.