Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. w restrukturyzacji (dalej: jako: "Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 czerwca 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.588. W maju 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 17. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 czerwca 2017 r. liczba klientów wynosiła 2.802, a w maju 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 176. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje spadła w okresie rocznym o 8%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w maju 2018 r. wyniosła 66.349 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 czerwca 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 684.