Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2018 r.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2018 roku, w obecności notariusza - Arkadiusza Zarzyckiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu była spółka NextField Investments Limited. Procentowy udział liczby głosów tego akcjonariusza na Zgromadzeniu wyniósł ok. 58 proc., a jego udział w ogólnej liczbie głosów - ok. 16 proc.