Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lipca 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.512. W czerwcu 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 7. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 lipca 2017 r. liczba klientów wynosiła 3.000, a w czerwcu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 201. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje spadła w okresie rocznym o 16%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w czerwcu 2018 r. wyniosła 11.500 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 lipca 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 699.