Otrzymanie oświadczeń o rozwiązaniu pakietu umów leasingowych.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Idea Fleet S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Leasingodawca") oświadczenia o rozwiązaniu z dniem 1 sierpnia 2018r. przez Leasingodawcę pakietu umów leasingowych, których przedmiotem jest leasing 40 samochodów Fiat 500 leasingowanych przez Emitenta od Leasingodawcy.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, zawierały również żądania natychmiastowego i bezwarunkowego zwrotu przedmiotu leasingu w siedzibie Leasingodawcy.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że podejmuje starania mające na celu ustalenie z Leasingodawcą zasad, na jakich możliwa będzie kontynuacja pakietu umów leasingowych.