Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 sierpnia 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.430. W lipcu 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 15. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 sierpnia 2017 r. liczba klientów wynosiła 3.118, a w lipcu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 166. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje spadła w okresie rocznym o 22%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w lipcu 2018 r. wyniosła 33.734 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 sierpnia 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 632.