Informacja dotycząca złożenia w sądzie spisu wierzytelności, planu restrukturyzacyjnego oraz propozycji układowych.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, 3 września 2018r. w godzinach popołudniowych, otrzymał informację o złożeniu w tym samym dniu przez nadzorcę sądowego - panią Katarzynę Uszak - do akt toczącego się w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, przyspieszonego postępowania układowego (Sygn. akt X GRp 6/18), dokumentacji obejmującej spis wierzytelności, plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki publikuje wyżej wymieniony plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe.

Zgodnie z art. 89 ust. 2 w zw. z art. 455 ust. 1 prawa restrukturyzacyjnego, o dacie złożenia spisu wierzytelności obwieszcza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan restrukturyzacyjny

Propozycje układowe