Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 września 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.269. W sierpniu 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 3. Dla porównania przed rokiem na dzień

1 września 2017 r. liczba klientów wynosiła 3.128, a w sierpniu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 47. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje spadła

w okresie rocznym o 27%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w sierpniu 2018 r. wyniosła 5.712 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 września 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 590.