Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 października 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.149. We wrześniu 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 4. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 października 2017 r. liczba klientów wynosiła 3.200, a we wrześniu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 91. Całkowita liczba klientów netto, uwzględniając rezygnacje, spadła w okresie rocznym o 33%.

Całkowita wartość umów z klientami podpisanych we wrześniu 2018 r. wyniosła 6.780 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 października 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 609.