KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 31/2018 W ZAKRESIE PODSTAWY PRAWNEJ PUBLIKACJI RAPORTU.

Postawa prawna: Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 31/2018 błędnie podana została podstawa prawna publikacji raportu.

Prawidłowa podstawa prawna publikacji raportu to art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r.)