Brak zgody na objęcie układem wierzytelności przysługujących Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał pismo z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, informujące Spółkę, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie wyraził zgody na objęcie układem wierzytelności przysługujących od Spółki Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ("FGŚP").

W zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki niezwłocznie ponownie zwróci się z nowym wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie układem wierzytelności FGŚP, uwzględniającym zaspokojenie wierzytelności FGŚP w całości.