Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. w restrukturyzacji ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 grudnia 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 1.820. W listopadzie 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 4. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 grudnia 2017 r. liczba klientów wynosiła 3.123, a w listopadzie 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 29. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje spadła w okresie rocznym o 42%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w listopadzie 2018 r. wyniosła 6.722PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 grudnia 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 593.