Liczba klientów - dane o działalności handlowej.

Zarząd FACHOWCY.PL VENTURES S.A. "Spółka", "Emitent" podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży na dzień 1 lutego 2018 r. liczba klientów Spółki korzystających z abonamentowych usług obecności w Internecie wyniosła 2.948. W styczniu 2018 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 2. Dla porównania przed rokiem na dzień 1 lutego 2017 r. liczba klientów wynosiła 2.227, a w styczniu 2017 r. liczba nowo podpisanych umów abonamentowych wyniosła 169. Całkowita liczba klientów netto uwzględniając rezygnacje wzrosła 
w okresie rocznym o 33%. Całkowita wartość umów z klientami podpisanych w styczniu 2018 r. wyniosła 6.079,20 PLN netto. Przychód generowany przez poszczególnych klientów różni się 
w zależności od wybranego planu abonamentowego.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży serwisu Favore.pl na dzień 1 lutego 2018 r. liczba aktywnych pakietów w serwisie Favore.pl wyniosła 782. 

Komentarz prezesa zarządu p. Piotra Surmackiego:

Tak jak informowaliśmy wcześniej, prowadząc restrukturyzację przygotowywaliśmy się na mniejszą sprzedaż w miesiącach listopad – grudzień, ponieważ zmieniamy aktualne podejście do sprzedaży. Niestety, na ten moment nie udało się zbudować sprzedaży w oparciu o agentów na umowach prowizyjnych dlatego w styczniu praktycznie nie było sprzedaży. Obecnie projektujemy całkowicie nowy proces sprzedaży, w ramach którego będą wykorzystane wewnętrzne zasoby i technologia.