Postanowienie Sądu o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, 5 kwietnia 2019r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego wobec Spółki pod sygnaturą akt X GRp 6/18. Sąd w wydanym postanowieniu uwzględnił wniosek o umorzenie postępowania, który został złożony przez Nadzorcę Sądowego w dniu 8 stycznia 2019r.

Postanowienie nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie.

O złożeniu przez Nadzorcę Sądowego wniosku o umorzenie postępowania Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 10 stycznia 2019r.

Spółka wystąpi do Sądu o sporządzenie uzasadnienia do przedmiotowego postanowienia. Po jego otrzymaniu Zarząd Spółki podejmie decyzję odnośnie dalszego postępowania, mając na względzie interes Akcjonariuszy i wierzycieli Spółki.

O otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 19 lutego 2018 r.