Złożenie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 7/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 roku oraz 8/2019 z dnia 13 maja 2019 roku Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") informuje, że mając na względzie interes akcjonariuszy i wierzycieli Spółki złożył w dniu dzisiejszym (24 maja 2019 roku) w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Powyższy wniosek został złożony przez Zarząd Spółki na podstawie art. 334 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, w związku z postanowieniem Sądu z dnia 5 kwietnia 2019 roku o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego, prowadzonego wobec Spółki pod sygnaturą akt X GRp 6/18, w którym Sąd uwzględnił wniosek o umorzenie postępowania, złożony przez Nadzorcę Sądowego w dniu 8 stycznia 2019r.

O dalszych czynnościach i istotnych zdarzeniach w sprawie złożonego wniosku Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował w kolejnych raportach.