Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2018 roku.

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku