Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu korektę jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. wraz z wykazem zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r.

Wykaz zmian do korekty Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny