Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Fachowcy.pl Ventures S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Jednostkowy i Skonsolidowany Raport Kwartalny Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres 01.07.2017 - 30.09.2017