Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku.

Zarząd spółki Fachowcy.pl Ventures Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za II kwartał 2019 roku.

Raport kwartalny II kwartał 2019 roku