Raport roczny Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2018.

Zarząd Spółki Fachowcy.pl Ventures S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy roczny Fachowcy.pl Ventures S.A. za rok obrotowy 2018.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Raport roczny jednostkowy obejmujący okres 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.