AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący EBI nr 4/2020

Raport bieżący EBI nr 4/2020

Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku.

Raport bieżący EBI nr 3/2020

Raport bieżący EBI nr 3/2020

Korekta harmonogramu przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku opublikowanego w raporcie bieżącym EBI nr 2/2020

Raport bieżący EBI 2/2020

Raport bieżący EBI 2/2020

Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2020 roku

Raport bieżący EBI 1/2020

Raport bieżący EBI 1/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycznia 2020r.

Raport bieżący EBI 12/2019

Raport bieżący EBI 12/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia