AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

 ESPI 2/2020

ESPI 2/2020

Zajęcia wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych

Raport bieżący ESPI 1/2020

Raport bieżący ESPI 1/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 stycznia 2020 r.

Raport bieżący EBI 12/2019

Raport bieżący EBI 12/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 15/2017

Raport bieżący ESPI 15/2017

WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5 PROC. LICZBY GŁOSÓW NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA ZWOŁANYM NA 07 LUTEGO 2017 ROKU.

Raport bieżący ESPI 13/2017

Raport bieżący ESPI 13/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 11/2017

Raport bieżący ESPI 11/2017

Podjęcie uchwały w sprawie dojścia do skutku emisji obligacji serii A oraz ich przydziału

Raport bieżący ESPI 12/2017

Raport bieżący ESPI 12/2017

Podjęcie przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie zmiany uchwały Zarządu Emitenta nr 02/01/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r., w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji serii A oraz ich przydziału.

Raport bieżący ESPI 9/2017

Raport bieżący ESPI 9/2017

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii A

Raport bieżący ESPI 10/2017

Raport bieżący ESPI 10/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 8/2017

Raport bieżący ESPI 8/2017

Liczba klientów - dane o działalności handlowej