AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 38/2016

Raport bieżący ESPI 38/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 39/2016

Raport bieżący ESPI 39/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 37/2016

Raport bieżący ESPI 37/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 36/2016

Raport bieżący ESPI 36/2016

Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący ESPI 34/2016

Raport bieżący ESPI 34/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki
 

Raport bieżący ESPI 35/2016

Raport bieżący ESPI 35/2016

Powiadomienie o tranasakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 33/2016

Raport bieżący ESPI 33/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 32/2016

Raport bieżący ESPI 32/2016

Zlecenie przeprowadzenia analizy danych finansowych Spółki pod kątem dokonania ewentualnych odpisów

Raport bieżący ESPI 31/2016

Raport bieżący ESPI 31/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na 30 sierpnia 2016 roku

Raport bieżący ESPI 30/2016

Raport bieżący ESPI 30/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej