AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 44/2016

Raport bieżący ESPI 44/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 43/2016

Raport bieżący ESPI 43/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 42/2016

Raport bieżący ESPI 42/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 40/2016

Raport bieżący ESPI 40/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 41/2016

Raport bieżący ESPI 41/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl

Raport bieżący ESPI 38/2016

Raport bieżący ESPI 38/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 39/2016

Raport bieżący ESPI 39/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 37/2016

Raport bieżący ESPI 37/2016

Liczba klientów - dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 36/2016

Raport bieżący ESPI 36/2016

Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący ESPI 34/2016

Raport bieżący ESPI 34/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki