AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 29/2016

Raport bieżący ESPI 29/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 28/2016

Raport bieżący ESPI 28/2016

Powiadomienie o tranasakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 26/2016

Raport bieżący ESPI 26/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący ESPI 27/2016

Raport bieżący ESPI 27/2016

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 25/2016

Raport bieżący ESPI 25/2016

Oświadczenie Zarządu Emitenta o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący ESPI 24/2016

Raport bieżący ESPI 24/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 23/2016

Raport bieżący ESPI 23/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 22/2016

Raport bieżący ESPI 22/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A. dokonanych przez NextField Investments Limited

Raport bieżący ESPI 21/2016

Raport bieżący ESPI 21/2016

 Liczba klientów – dane o działalności handlowej

Raport bieżący 27/2016

Raport bieżący 27/2016

Liczba klientów – dane o działalności handlowej