AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 39/2016

Raport bieżący ESPI 39/2016

Powiadomienie o transakcji na akcjach Fachowcy.pl Ventures S.A.

Raport bieżący ESPI 36/2016

Raport bieżący ESPI 36/2016

Podjęcia przez Zarząd decyzji w sprawie ubiegania się Emitenta o przejście na rynek regulowany organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.