AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY ZE SPÓŁKI

Raport bieżący ESPI 1/2020

Raport bieżący ESPI 1/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 stycznia 2020 r.

Raport bieżący EBI 1/2020

Raport bieżący EBI 1/2020

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 stycznia 2020r.

Raport bieżący ESPI 15/2019

Raport bieżący ESPI 15/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący EBI 12/2019

Raport bieżący EBI 12/2019

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący ESPI 14/2019

Raport bieżący ESPI 14/2019

Decyzja Zarządu Fachowcy.pl Ventures S.A. z siedzibą w Warszawie o niewnoszeniu zażalenia na Postanowienie Sądu z dnia 14 października 2019r. o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Raport Bieżący EBI 10/2019

Raport Bieżący EBI 10/2019

Opóźnienie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Raport Bieżący EBI 9/2019

Raport Bieżący EBI 9/2019

Opóźnienie publikacji raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Raport bieżący ESPI 13/2019

Raport bieżący ESPI 13/2019

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego

Raport bieżący ESPI 12/2019

Raport bieżący ESPI 12/2019

Postanowienie Sądu o oddaleniu wniosku Spółki o ogłoszenie jej upadłości.

Raport bieżący ESPI 11/2019

Raport bieżący ESPI 11/2019

Zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego.